Overslaan en naar de inhoud gaan

 

R-e-s-p-e-c-t!

Zipcar, Inc. ('Zipcar') en haar dochterondernemingen en verbonden entiteiten (ook 'wij', 'we', 'ons', 'onze' of 'Zipcar Groep' genoemd) respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke informatie we precies van u verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Deze privacyverklaring bespreekt zowel de informatie die we verzamelen en benutten, wanneer u zipcar.com, zipcar.ca, zipcar.co.uk en hun respectievelijke mobiele sites en applicaties gebruikt (onze 'Sites'), als het soort informatie dat we verzamelen, wanneer u zich aansluit bij Zipcar en gebruik maakt van onze diensten. Deze privacyverklaring geldt niet voor andere internet- of mobiele sites of applicaties, zelfs niet wanneer u zich toegang verschaft tot hen via onze Sites. Mocht u vragen hebben of bezorgd zijn over ons privacy beleid, gelieve dan via één van de hieronder vermelde manieren contact met ons op te nemen. Door ons uw persoonsgegevens te bezorgen en het privacy beleid te aanvaarden, stemt u in met het gebruik en de doorgave van uw persoonsgegevens door Zipcar, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Als u het niet eens bent met de bepalingen van deze privacyverklaring, gelieve Zipcar dan geen persoonsgegevens te bezorgen. Mocht u vragen hebben of bezorgd zijn over onze privacyverklaring, gelieve dan via één van de hieronder vermelde manieren contact met ons op te nemen. Deze privacyverklaring wordt opgenomen in- en maakt integraal deel uit van de Ledenovereenkomst en de Gebruiksvoorwaarden die voor zipcar.com, zipcar.ca en zipcar.co.uk gelden.

Zipcar kreeg van TRUSTe haar Privacy Seal toegewezen, wat betekent dat ons privacy beleid en onze praktijken door TRUSTe onder de loep genomen en gecontroleerd werden op hun beantwoording aan de programmavereisten van TRUSTe, onder meer op het vlak van transparantie, toerekenbaarheid en keuze met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Het TRUSTe-programma geldt voor de website www.zipcar.com, maar geen van de mobiele applicaties. Als onafhankelijke derde is het de opdracht van TRUSTe om wereldwijd het online vertrouwen bij consumenten en organisaties te bevorderen via haar toonaangevende privacy keurmerk en innovatieve vertrouwensoplossingen. Mocht u vragen of klachten hebben over ons privacy beleid of onze praktijken, gelieve dan contact met ons op te nemen via privacy@zipcar.com. Als u niet tevreden bent over ons antwoord, dan kunt u hier contact opnemen met TRUSTe.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt gedoeld op informatie die u als individu identificeert of die we kunnen combineren met onmiddellijk beschikbare informatie om u als individu te identificeren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe gebruiken we deze?

De voornaamste reden waarom we uw persoonlijke en financiële informatie verzamelen en opslaan, is om uw aanvraag te kunnen verwerken, u toe te laten om onze voertuigen te reserveren en te gebruiken, betalingen te aanvaarden, u te kunnen factureren, op uw vragen te kunnen antwoorden, onze producten en diensten te kunnen verbeteren en uw account bij ons te kunnen beheren.

Wanneer u onze Sites gebruikt, registreren onze servers automatisch bepaalde informatie over uw gebruik van onze Sites, zoals uw IP-adres, uw type van browser, uw besturingssysteem, de taal van uw browser en uw provider. Verder verzamelen we ook informatie over uw activiteiten op onze Sites, zoals welke pagina's u precies bezocht hebt of op welke advertenties of links u geklikt hebt. De eerste keer dat u één van onze Sites bezoekt, wijst Zipcar u een uniek nummer toe, dat in één of meerdere cookies op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies helpen ons om nieuwe van terugkerende bezoekers te onderscheiden en laten ons toe om de doeltreffendheid van de inhoud op onze Sites te meten en deze inhoud verder te verfijnen en aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers. Als u zich bij Zipcar hebt aangesloten of ons andere persoonsgegevens over uzelf hebt bezorgd (bv. als u ons een e-mail hebt toegestuurd), dan kan uw cookie-ID aan u persoonlijk gelinkt worden. Voor meer informatie over cookies en hoe Zipcar haar inhoud en aanbiedingen aan u aanpast, verwijzen we u graag naar onderstaand punt 'Reclame en geïndividualiseerde Inhoud' alsook naar onze Cookieverklaring.

Zipcar verzamelt informatie die u ons vrijwillig bezorgt en die uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, een foto van u of identificerende documenten kan omvatten. Dit omvat ook informatie in uw profiel of informatie die u ons bezorgt via e-mail, een soortgelijk bericht, een telefoongesprek of via andere middelen. Uw telefoongesprekken en andere correspondentie met ons kunnen geregistreerd of gemonitord worden voor kwaliteitscontrole-, opleidings-, geschilbeslechtings-, fraudedetectie- of soortgelijke doeleinden. Door gebruik te maken van deze communicatiemethoden en de privacyverklaring te aanvaarden, stemt u in met het registreren of monitoren van uw oproepen en communicatie met Zipcar.

Als u een aanvraag indient tot aansluiting bij Zipcar, verzamelen we informatie zoals persoonlijke en financiële informatie, naarmate u de stappen van ons aanvraagproces, onze lidmaatschapsovereenkomst en ons reservatieproces doorloopt. Naast uw naam en contactgegevens zullen we ook het nummer van uw rijbewijs en het rechtsgebied waar u gedomicilieerd bent, uw kredietkaart- en andere betalingsinformatie en overige identificerende gegevens bewaren. En verder kunnen we ook informatie zoals kredietinformatie bij derden opvragen. We gebruiken deze informatie om uw aanvraag te verwerken en, als u goedgekeurd wordt, voor de hieronder beschreven doeleinden. Voorts kunnen we deze informatie ook gebruiken om te monitoren of fraude, diefstal of misbruik van onze service te identificeren.

Als u zich aansluit bij Zipcar en gebruikmaakt van onze diensten, dan verzamelen we informatie over uw zoekopdrachten voor voertuigen, reservaties (datums, tijdstippen, locaties, enz.), uw gebruik van de Zipcar-service (retourtijd, afgelegd aantal kilometer, ongevallen, enz.) en andere informatie die is opgeslagen op- of gerapporteerd wordt door uw computer of een ander mobiel toestel wat bv. zijn beweging, locatie en/of IP-adres kan omvatten, zijn unieke identificatiecode, de gebruikte hard- of software, het benutte netwerk, informatie over andere gebruikte applicaties of eventueel beschikbare communicatie-/contactinformatie over andere individuen. We gebruiken deze informatie om u diensten te verstrekken en deze voor u te optimaliseren, bv. om u te kunnen factureren, op uw vragen te kunnen antwoorden, onze producten en diensten te verbeteren en uw account bij ons te beheren, om uw Zipcar-ervaring te individualiseren (d.w.z. door uw voorkeuren te begrijpen) en om inhoud en promoties aan te bieden. Voor meer informatie over hoe Zipcar haar inhoud en aanbiedingen aan u aanpast, verwijzen we u graag naar onderstaand punt 'Reclame en geïndividualiseerde inhoud'. Van tijd tot tijd kan het eveneens gebeuren dat we u marketinginformatie of andere mededelingen toesturen. Om u af te melden voor onze nieuwsbrieven, verzoeken wij u om de 'opt out'-functie te gebruiken in de account instellingen pagina en onze Cookieverklaring.

Zipcar-voertuigen kunnen uitgerust zijn met voertuigtraceringstechnologie op basis van het 'Global Positioning System' (gps) en antidiefstaltechnologie die gps gebruikt. Gps is een netwerk van satellieten dat ons toelaat om de locatie (lengte- en breedtegraad) van Zipcar-voertuigen tijdens hun reservatie te achterhalen. Daarnaast kunnen Zipcar-voertuigen ook uitgerust zijn met een boordtoestel dat de staat van het voertuig van moment tot moment kan monitoren, inclusief zijn locatie tijdens uw reservatie. Deze informatie wordt aan Zipcar doorgespeeld en opgeslagen. Zipcar gebruikt deze informatie voor een waaier aan belangrijke doeleinden. Zo monitoren en slaan we voertuig- of gps-gegevens op om u een door u gereserveerde wagen te helpen vinden, om te helpen bij eventuele pannes, om ervoor te zorgen dat er een wagen beschikbaar is op de plaats en het tijdstip van uw reservatie en om verloren en gestolen Zipcar-voertuigen te lokaliseren.

Zipcar-voertuigen kunnen uitgerust zijn met telematische datatraceringstechnologie. Het gebruik van voertuigtelematica raakt almaar meer ingeburgerd in de automobielsector en het stelt ondernemingen zoals Zipcar in staat om beter te begrijpen, hoe voertuigen gebruikt worden, wat uiteindelijk tot een betere beschikbaarheid van de service voor leden zal leiden. De telematische datatraceringstechnologie laat ons toe om bestuurdersgedrag van leden te monitoren en zo verantwoordelijk en veilig rijgedrag aan te moedigen en te helpen met het drukken van wagenpark- en operationele kosten. Dat is bijzonder nuttig, als voertuigen gestolen worden of betrokken raken bij een ongeval, aangezien de voertuigen snel gerecupereerd, ongevallen vermeden en verzekeringsclaims op basis van feiten beslecht kunnen worden. Bovendien kan er op een anoniem en geaggregeerd niveau inzicht verworven worden over het algemeen gebruik van Zipcar.

Een vriend doorverwijzen. Als u ervoor opteert om gebruik te maken van onze doorverwijsservice om een vriend over Zipcar te vertellen, dan zullen wij u om de naam en het e-mailadres of telefoonnummer van uw vriend vragen. Daarop kan het zijn dat we uw vriend een of meerdere berichten toesturen om hem uit te nodigen, lid te worden van Zipcar. Zipcar slaat deze informatie uitsluitend op om dergelijke berichten te kunnen versturen en het succes van ons doorverwijsprogramma te kunnen opvolgen. Uw vriend kan ons contacteren op privacy@zipcar.com om te vragen om deze informatie uit onze databank te verwijderen. Als iemand anders daarna dezelfde vriend doorverwijst, kan het echter wel zijn dat de contactinformatie van diezelfde vriend opnieuw opgeslagen wordt.

Privacy van kinderen

We vragen niet bewust naar individueel identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar, noch verzamelen we dergelijke informatie bewust.

Waar bewaren we persoonsgegevens?

Zipcar heeft servers binnen de Europese Unie en in de Verenigde Staten van Amerika. Gelieve er nota van te nemen dat de wetten die de verwerking van persoonsgegevens in de Verenigde Staten van Amerika regelen, kunnen verschillen van soortgelijke wetten in Europa of Canada. Door lid te worden van Zipcar en onze diensten te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw persoonlijke en financiële informatie naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte en Canada, al naargelang wat van toepassing is, voor de doeleinden die in deze privacyverklaring beschreven worden.

Zipcar leeft alle toepasselijke gegevensbeschermingswetten met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bewaring van persoonsgegevens van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland na.

Aan welke derden kunnen we persoonsgegevens doorspelen?

Tenzij voor zover beschreven in deze privacyverklaring zal Zipcar uw persoonsgegevens niet delen met derden buiten de Zipcar Groep, behalve wanneer dat nodig is om de Zipcar-service te kunnen leveren, een door u gevraagde transactie te kunnen uitvoeren of in andere omstandigheden waarmee u hebt ingestemd. We onthullen uw persoonsgegevens echter wel binnen de groep van gelieerde entiteiten van Zipcar en aan onderaannemers, adviseurs, consultants en dienstverleners die namens ons of op onze instructies handelen, inclusief voor doeleinden die verband houden met de werking, het onderhoud, het beheer en de verbetering van alsook het toezicht op onze diensten, Sites en reclamediensten, of om aan uw verzoeken om informatie of service tegemoet te komen. Als u een Zipcar-lidmaatschapsaanvraag indient, dient bepaalde door u aangereikte informatie gedeeld te worden met regelgevende instanties en/of dienstverleners waarop we een beroep doen om uw persoonsgegevens te verkrijgen. Als u bovendien gelinkt bent aan of gelieerd bent met een ander hoofdaccount (bv. als u een geassocieerd lid of gelieerde entiteit bent van een bedrijfs- of universiteitsaccount), dan zal het bedrijf of de universiteit over het algemeen toegang hebben tot bepaalde informatie over uw account of uw gebruik van onze diensten.

Het kan ook zijn dat we uw persoonsgegevens onthullen in het kader van een bedrijfstransactie, procedure of reorganisatie waarbij de bedrijfsactiviteiten betrokken zijn, waarvoor de informatie beheerd wordt. Mocht de controle over Zipcar of haar onderneming veranderen als gevolg van een fusie, overname of overdracht aan een andere onderneming, dan kan het zijn dat uw persoonsgegevens eveneens overgedragen worden.

Zipcar kan uw persoonsgegevens, met inbegrip van locatie-/gps-gegevens/telematische traceergegevens, onthullen in het kader van een juridische procedure (bv. een rechterlijk bevel, een bevel tot huiszoeking of een dagvaarding) of verzoeken van politie of regelgevende instanties; in andere omstandigheden waarin Zipcar van mening is dat de Sites, de Zipcar-service of onze voertuigen gebruikt worden of werden op een manier die indruist tegen de geldende wetgeving of op een andere manier om een misdrijf te begaan; wanneer we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat er sprake is van een noodsituatie die de veiligheid van u of iemand anders in het gedrang brengt; of wanneer dat nodig is om de rechten of eigendommen van Zipcar of derden te beschermen.

Onafhankelijke licentiehouders

De reservaties van bepaalde Zipcar-voertuigen kunnen beheerd worden door een onafhankelijke licentiehouder die geen deel uitmaakt van of niet gecontroleerd wordt door Zipcar en in dergelijke gevallen is deze privacyverklaring niet van toepassing. Elke onafhankelijke licentiehouder mag persoonsgegevens verzamelen en deze gebruiken voor zijn eigen doeleinden. Zipcar heeft geen controle over het gebruik van deze informatie door de onafhankelijke licentiehouder. Voor kredietkaarttransacties kan de onafhankelijke licentiehouder, niet Zipcar, kredietkaartinformatie verzamelen en verwerken en betalingen ontvangen voor de Zipcar-diensten. In dat geval is de onafhankelijke licentiehouder onderworpen aan de commerciële regels van de kredietkaartverwerkers waarmee hij in zee gaat. Verder geldt deze privacyverklaring evenmin voor eender welke website van een onafhankelijke licentiehouder. Deze licentiehouders kunnen eveneens gebruikmaken van e-mailcampagnes en andere methodes van telefoon-, elektronische en direct mailingcommunicatie zonder dat wij daartoe toestemming gegeven hebben of zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn en zij zijn als enige aansprakelijk voor hun inhoud en methoden voor het identificeren en contacteren van ontvangers.

Reclame en geïndividualiseerde inhoud

Zipcar kan persoonsgegevens gebruiken om u namens ons en namens onze zakelijke partners aanbiedingen voor te leggen. Wij delen echter geen informatie die u persoonlijk identificeert met deze partijen voor hun onafhankelijke marketingdoeleinden. Als u niet wil dat wij u promotionele e-mails toesturen, gelieve dan uw instellingen bij de 'contact me'-tab (mij contacteren) op de 'my stuff'-pagina (mijn dingen) aan te passen.

Zipcar kan ook gebruikmaken van externe advertentienetwerkproviders en andere dienstverleners om geïndividualiseerde inhoud en aanbiedingen via tal van platformen, waaronder het internet en onze Sites, naar voren te schuiven. Deze dienstverleners maken gebruik van cookies, web beacons of soortgelijke technologieën op uw computer om hun inhoud en advertenties te helpen presenteren, daarbij doelgerichter te werk te kunnen gaan en de doeltreffendheid ervan te kunnen verifiëren. Dit door gebruik te maken van informatie die doorheen de tijd en via hun netwerken van webpagina's verzameld werd om de karakteristieken en voorkeuren van hun doelpubliek te kunnen bepalen en voorspellen. Het kan gebeuren dat wij niet-persoonlijke informatie over u (zoals leeftijd en postcode) met bepaalde reclamenetwerkproviders en dienstverleners delen om hen te helpen, meer relevante inhoud en advertenties aan te reiken via hun netwerken. Het gebruik van cookies, web beacons of soortgelijke technologieën door content- en advertentienetwerken is daarbij onderworpen aan hun eigen privacyverklaringen, niet de onze.

Cookies zijn tekstbestanden die in de browser op uw computer of mobiel toestel geplaatst worden en die gebruikt kunnen worden om u te helpen herkennen op de Zipcar-sites. We gebruiken zowel sessie-ID- als persistente cookies. Een sessie-ID-cookie vervalt, als u uw browser sluit. We gebruiken sessiecookies om de sessiestaat en gebruikersidentiteit te handhaven. Een persistente cookie blijft daarentegen gedurende langere tijd op uw harde schijf aanwezig. We gebruiken persistente cookies om gebruikersvoorkeuren te helpen onthouden. U kunt persistente cookies verwijderen door de instructies ter zake te volgen, die u in het 'help'-bestand van uw browser kunt vinden.

U kunt browsercookies controleren via uw browserinstellingen. U kunt Flashcookies controleren via de Macromedia Flash-applicatie op uw computer, of door naar de Macromedia Flash Player-website te gaan, waar u Flash-cookies kunt zien, wijzigen en verwijderen. U kunt cookies deleten of uw browser zodanig instellen dat hij u verwittigt, wanneer er cookies verstuurd worden. Als u echter alle browser- en flashcookies verwerpt, kan het zijn dat bepaalde delen van onze Sites niet goed of helemaal niet functioneren.

Externe adverteerders of dienstverleners die wij gebruiken of informatie bezorgen, kunnen cookies, web beacons of soortgelijke technologieën gebruiken in verband met aanbiedingen, inhoud en diensten die via Zipcar-sites aangeboden worden, onder meer ter bevordering van de werking van advertentienetwerken. Gelieve naar de websites van het Network Advertising Initiative en de Digital Advertising Alliance te surfen voor meer informatie over diverse providers en de opties die zij kunnen aanbieden.

Het gebruik van cookies of soortgelijke elementen door partners, gelieerde entiteiten en adverteerders of dienstverleners valt niet onder onze privacyverklaring. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Onze websites omvatten ook sociale-mediafuncties, zoals de Facebook 'Leuk'-knop en -widgets, zoals de 'Delen'-knop of interactieve miniprogramma's die op onze Sites draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, kunnen registreren welke pagina u op onze Sites bezoekt en kunnen een cookie achterlaten om ervoor te zorgen dat de functie naar behoren werkt. Sociale-mediafuncties en -widgets worden ofwel gehost door derden, ofwel rechtstreeks gehost op onze Sites. Uw interactie met deze functies ressorteert daarbij onder het privacy beleid van de onderneming die de functies in kwestie ter beschikking stelt.

Onze Sites omvatten links naar andere websites of mobiele applicaties waarvan het privacy beleid kan verschillen van die van Zipcar. Als u persoonsgegevens bezorgt aan dergelijke sites, dan valt uw informatie onder hun privacy beleid. We raden u aan om aandachtig de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt of mobiele applicatie die u gebruikt.

Op dit moment reageren we niet op 'niet traceren'-signalen van webbrowsers. We wachten daartoe het resultaat af van het werk dat geleverd wordt door de beleidsgemeenschap en -sector om te bepalen, wanneer een dergelijke reactie gepast is en welke vorm die dan moet aannemen. We bieden u wel de mogelijkheid om keuzes te maken met betrekking tot de verzameling van informatie door derden over uw online activiteiten doorheen de tijd en via bepaalde websites van derden voor online op interesses gebaseerde advertentiedoeleinden door naar http://www.networkadvertising.org/choices of http://www.aboutads.info/choices. te gaan.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens raadplegen en corrigeren?

Zipcar is vastbesloten om u een redelijke en praktische toegang te bieden tot uw informatie, zodat u onnauwkeurigheden kunt identificeren. Als u lid bent van Zipcar, dan kunt u persoonsgegevens bekijken en corrigeren door op de 'my stuff'-knop te drukken en door de 'my account'- (mijn account), 'my reservations'- (mijn reservaties) en 'my statement'-pagina's (mijn verklaring) te navigeren. Als u graag andere, door Zipcar bewaarde persoonsgegevens wenst te raadplegen, te verwijderen en/of te corrigeren, gelieve dan contact met ons op te nemen op een van de hieronder vermelde manieren en dan zullen wij binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Als Zipcar in kennis wordt gesteld van onnauwkeurigheden, dan zullen wij de gepaste correcties verrichten, waar dat commercieel haalbaar is. Als u een inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk, hebt u krachtens de Data Protection Act van 1998 (zoals gewijzigd) het recht om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en alle eventuele onnauwkeurigheden te laten corrigeren (we zullen een redelijke vergoeding aanrekenen voor dergelijke verzoeken om informatie en wij zullen u vragen om uw identiteit aan te tonen met 2 goedgekeurde identiteitsbewijzen).

Gelieve ons te contacteren, als u uw account wilt annuleren of als u ons wilt vragen om uw informatie niet langer te gebruiken om u diensten te leveren. We zullen uw informatie bewaren en gebruiken zoals dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen te beslechten en onze overeenkomsten af te dwingen. Verder kunnen we uw informatie ook bewaren en gebruiken om u reclameaanbiedingen te bezorgen, zoals beschreven bij 'Reclame en geïndividualiseerde inhoud' hierboven, tenzij u ervoor opteerde om geen dergelijke mededelingen te ontvangen.

Welke veiligheidsmaatregelen worden er getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Zipcar heeft bepaalde voorzorgsmaatregelen geïmplementeerd, zoals een SSL-codering, om te helpen voorkomen dat onbevoegden zich toegang zouden verschaffen tot of misbruik zouden maken van uw persoonsgegevens. Zipcar kan echter niet garanderen dat uw persoonsgegevens nooit onthuld zullen worden op een manier die niet strookt met ons privacy beleid (bv. als gevolg van ongeoorloofde handelingen door derden die indruisen tegen de toepasselijke wetgeving of de richtsnoeren van Zipcar of haar gelieerde dienstverleners). Wij maken gebruik van een paswoord om uw identiteit te helpen verifiëren alvorens toegang te verlenen of correcties aan te brengen aan eender welke van uw persoonsgegevens; Het is uw verantwoordelijkheid om dit paswoord te beschermen, dat u ook nooit aan derden mag onthullen. Als u ons telefonisch contacteert, zullen wij u vragen om bepaalde informatie te verifiëren, die verband houdt met uw account, alvorens u toegang tot persoonsgegevens te verstrekken.

Van tijd tot tijd kunnen we ons ook genoodzaakt zien om technologieplatform- en gerelateerde informatiesysteeminfrastructuren en -software te verplaatsen, wat we dan zullen doen in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Hoe kan dit privacy beleid veranderd worden?

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd veranderen. We raden u dan ook aan om het regelmatig opnieuw even door te nemen. Wijzigingen aan deze privacyverklaring zullen op onze website of via soortgelijke weg aangekondigd worden en alle gewijzigde formuleringen zullen uiterlijk zeven (7) dagen na de aankondiging van kracht worden.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan, mag u ons deze schriftelijk bezorgen via privacy@zipcar.com of op een van onderstaande adressen.

Het is belangrijk dat u de tijd neemt om de bepalingen van deze privacyverklaring te lezen, te begrijpen en te aanvaarden. Wij zullen u per e-mail, telefoon, sms of via een andere weg contacteren om te bevestigen dat u dit privacybeleid gelezen, begrepen en aanvaard hebt.

Bedrijfsidentiteit

Zipcar, Inc. is gelegen te 35 Thomson Place in Boston, Massachusetts 02210 in de VS.

De maatschappelijke zetel van Zipcar Canada Inc. bevindt zich te 77 King Street West, Toronto-Dominion Centre, Suite 400, Toronto, Ontario M5K 0A1.

Zipcar (UK) Ltd is gevestigd te Melbury House, 51 Wimbledon Hill Rd, Londen, SW19 7QW (ondernemingsnummer 04525217), en, als u lid werd van Zipcar in het VK, is dit de datacontroller van uw informatie.

Zipcar Austria GmbH is gevestigd te Erdbergstraße 189-193, 1030 Wenen, Oostenrijk

Zipcar Carsharing, S.A. (Avancar) bevindt zich te Carrer de Pallars 457, 08019, Barcelona, Spanje.

Zipcar Belgium bvba is gevestigd te De Kleetlaan 12 A, 1831 Diegem, België

Deze privacyverklaring werd het laatst herzien in augustus 2016.