Overslaan en naar de inhoud gaan

r-e-s-p-e-c-t!

Zipcar Belgium BVBA ("Zipcar") en haar dochterondernemingen en filialen (ook genoemd “wij”, “ons” of “onze” of “Zipcar-groep”) respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Deze kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer omschrijft de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Ze beschrijft ook de keuzes die u hebt in verband met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Deze kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer omvat zowel de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u gebruik maakt van zipcar.be en de Europese Unie-websites gelokaliseerd te avancar.es, zipcar.fr en zipcar.co.uk en ermee gelieerde mobiele sites en apps (samen genoemd: “onze “Sites”), alsook de soorten gegevens die we verzamelen en gebruiken wanneer u toetreedt tot Zipcar en gebruik maakt van onze diensten. Hieronder zijn een volledige lijst en contactgegevens van de vennootschappen van de Zipcar-groep in de Europese Unie inbegrepen, waarin eveneens de details van de primaire verwerkingsverantwoordelijke bij gebruik van onze Sites gedetailleerd worden. Deze kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer geldt niet voor sites van de Zipcar-groep in de VS en Canada (raadpleeg respectievelijk zipcar.com en zipcar.ca). Deze kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer geldt niet voor andere websites of mobiele sites of apps van derden, zelfs als deze worden geraadpleegd  via onze Sites (lees de kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer voor deze specifieke sites van derden). Neem de tijd om deze kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer te lezen, want ze is belangrijk voor u om te weten hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Door ons uw persoonsgegevens mee te delen, erkent en aanvaardt u dat Zipcar uw persoonsgegevens zal gebruiken en meedelen zoals uiteengezet in deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer. Wanneer voor enig gebruik of bekendmaking een specifieke toestemming nodig is, zal Zipcar de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken en meedelen in lijn met de toestemmingen die u aan Zipcar hebt gegeven. Gelieve als u niet instemt met de voorwaarden van deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer, geen persoonsgegevens over te maken aan Zipcar.

Deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer  is geïncorporeerd in en maakt deel uit van de Zipcar Lidmaatschapsovereenkomst en de Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van zipcar.be en de andere Sites.

We mogen delen van deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer  op geregelde tijdstippen veranderen. Controleer ze dus regelmatig. Als wij een wijziging aanbrengen die een significante invloed heeft op uw rechten of, voor zover wij dat mogen doen, de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken significant wijzigen, zullen wij u daarvan in kennis stellen via een duidelijk zichtbare post op onze websites, via e-mail en/of per brief, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging.

Als u vragen of zorgen hebt omtrent deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer , neem dan contact met ons via dpo@zipcar.com of via één van de manieren die voorzien zijn in de afdeling Contactgegevens onderaan de Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer.

 

wat zijn persoonsgegevens?

In deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer  betekent “persoonsgegevens” gegevens die u identificeren als een individu, of die wij kunnen combineren met reeds beschikbare gegevens om u te identificeren als een individu.

 

welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe gebruiken we ze?

De belangrijkste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan, is voor de verwerking van uw aanvraag, u toe te staan onze voertuigen te kunnen reserveren en te gebruiken, betalingen toe te staan, u te factureren, reageren op uw vragen, onze producten en diensten te verbeteren en uw account bij ons te handhaven. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken, inclusief wanneer:

 • dat nodig is om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren – bijvoorbeeld de gebruikmaking van uw contactgegevens en betalingsgegevens om producten en diensten te leveren die u wenst te kopen.
 • Dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten - bijvoorbeeld mededeling van informatie aan rechtshandhavingsinstanties als u gedurende uw reservering betrokken raakt bij een ongeval, of verlies, schade of diefstal van het voertuig lijdt, of als u een boete oploopt in verband met te hoge snelheid, parkeren, tolheffing of andere verkeersgerelateerde boetes, of wanneer u een verkeersmisdrijf pleegt gedurende de reservering.
 • dit noodzakelijk is in het algemeen belang – bijvoorbeeld het nemen van maatregelen in het kader van screening van fraudebestrijding en controle van de identiteit van onze leden.
 • wij uw toestemming hebben verkregen – bijvoorbeeld om u rechtstreekse marketingberichten te sturen. U kunt te allen tijde uitschrijven via een marketing bericht of te allen tijde uw toestemming intrekken (in uw account-voorkeuren of instellingen), of door contact op te nemen met ons zoals uiteengezet onderaan de Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer .
  • dat noodzakelijk is voor de doeleinden van onze legitieme bedrijfsbelangen (mits wij deze hebben afgewogen tegen uw rechten en belangen).

Onze gerechtvaardigde belangen omvatten: (a) efficiënte administratie en beheer van uw relatie met ons, inclusief iedere reservering bij ons; (b) begrijpen hoe onze leden onze diensten gebruiken en om onze vloot voertuigen te beheren; (c) voor onderzoeken en analyses te voeren naar welke diensten en producten onze leden willen en hoe zij zouden willen dat wij onze producten en diensten verbeteren; (d) begrijpen hoe onze leden onze Sites gebruiken en problemen over de manier waarop de Sites worden gebruikt en hoe wij de gebruikerservaring van de leden kunnen verbeteren, identificeren. (e) onze leden te informeren over de verschillende producten en diensten die we kunnen aanbieden; (f) feedback van leden begrijpen en erop reageren; (g) de promoties en voordelen die we aan onze leden aanbieden beter aan het lid aan te passen en personaliseren; (h) niet-geautoriseerd gebruik van onze voertuigen en systemen vermijden, opsporen en onderzoeken, en ervoor zorgen dat wij het recht en ons beleid naleven; en (i) alle  geschillen en ongevallen beheren en juridisch of ander professioneel advies inwinnen

Hieronder hebben we meer details opgenomen over de gegevens  die we verzamelen, opslaan en waarom we ze gebruiken.

Wanneer u onze Sites gebruikt, slaan onze servers automatisch bepaalde gegevens op inzake uw gebruik van onze Sites, zoals uw IP-adres, uw soort browser, besturingssysteem, browsertaal en serviceprovider. We verzamelen ook informatie over uw activiteiten op onze Sites, zoals de bezochte pagina’s en de ads of links waarop u klikt. We gebruiken dit voor een aantal doeleinden, wanneer we een gerechtvaardigd belang daartoe hebben, zoals: het verbeteren van onze diensten, de ontwikkeling van nieuwe diensten op basis van wat we leren uit uw activiteiten; de identificatie van producten en marketing die u kunnen interesseren; het personaliseren van de diensten aan u; het verrichten van statistische analyses en onderzoek zodat wij onze leden en de producten en diensten die ze willen, beter kunnen begrijpen. We gebruiken deze informatie ook om onze diensten aan te passen, rekening houdend met de technische mogelijkheden van onze gebruikers, alsook het identificeren van problemen met de website en de gebruikerservaring van de klant ervan.

IP-adressen en andere automatisch verzamelde informatie We mogen uw IP-adres verzamelen wanneer u onze website bezoekt, opdat wij problemen met onze systemen kunnen diagnosticeren, voor systeembeheer, om geaggregeerde informatie mee te delen aan onze commerciële partners en om het gebruik van onze website te auditen. In bepaalde omstandigheden mogen wij uw IP-adres gebruiken om ons te helpen om u te identificeren ter bescherming van onze diensten, site, gebruikers of overige. We verzamelen eveneens uw browser-type, uw Internet Service Provider (ISP), doorverwijs-en vertrekpagina’s, de op onze site geconsulteerde pagina’s en/of clickstream gegevens voor de analyse van trends in het geaggregeerd geheel en om de site beheren.

Session Replay: Wanneer u onze website bezoekt, mogen wij ook informatie opslaan over uw browsersessie op de site, inclusief welke pagina’s u bezocht hebt en formulieren die u op de website hebt ingevuld. We controleren deze informatie om technische problemen bij de werking van onze sites te identificeren en de gebruikersinterface op onze sites te verbeteren. Als we een beroep doen op een derde partij om ons te helpen bij deze dienst, zal deze informatie daartoe worden overgemaakt aan deze derde partij.

Mobile Analytics: Wanneer u onze apps downloadt en gebruikt, mogen we mobile analytics software gebruiken om beter de functionaliteit van onze app op uw mobiel toestel te kunnen begrijpen. Onze analyses kunnen opslaan hoe vaak u de app gebruikt, hoe u ze gebruikt, het geaggregeerde gebruik, prestatiegegevens en vanwaar u de app gedownload hebt.

GPS mobiel toestel en push berichten: Als u ons dat toestaat, mogen wij wanneer u uw apps gebruikt locatiemarkers verzamelen via de GPS in uw toestel. Wanneer we weten waar u ongeveer bent, zal de app helpen u betere diensten verstrekken, zoals het vinden van de dichtstbijzijnde Zipcar-locatie. Dit helpt ons ook bij het sturen van push berichten of andere mededelingen op basis van uw locatie (bijvoorbeeld, nabijgelegen bijzondere aanbiedingen) en voor het verstrekken van bepaalde diensten, zoals teruggave-kennisgevingen, informatie over de locatie van het voertuig, etc. Wij delen deze informatie uitsluitend met derde dienstverleners met het oog op de verstrekking van deze diensten aan u. Om te verzekeren dat u behoorlijke kennisgevingen ontvangt, zal het nodig zijn dat wij bepaalde informatie verzamelen over uw toestel, zoals het besturingssysteem en gebruikersidentificatiegegevens. Indien u van mening verandert over het delen van uw locatie of het ontvangen van push berichten vanuit de app, kunt u te allen tijde de instellingen van uw mobiel toestel aanpassen om de overdracht van geolocalisatiegegevens uit te schakelen of de overdracht van push berichten stop te zetten.

Zipcar verzamelt informatie die u ons vrijwillig overmaakt, welke kan omvatten, uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, of een foto van u of uw identificatiedocumenten. Dit omvat eveneens informatie in uw profiel of informatie die u verstrekt aan ons via een e-mail of soortgelijk bericht, een telefoongesprek of op een andere manier. Uw telefoongesprekken en andere correspondentie met ons kunnen worden opgetekend of gecontroleerd voor kwaliteitscontrole, training en soortgelijke doeleinden. We gebruiken deze informatie in verband met het verstrekken van onze diensten aan u en het beheer van uw account zoals elders uiteengezet in deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer .

Als u een aanvraag doet om toe te treden tot Zipcar, u toetreedt tot Zipcar en onze diensten gebruikt, verzamelen wij persoonsgegevens terwijl u de verschillende stadia van het aanvraagproces, de lidmaatschapsovereenkomst en het reserveringsproces doorloopt.

Wanneer u Zipcar-lid wordt of een reservering doet, verzamelen we informatie om u onze diensten te verstrekken (bijvoorbeeld, uitvoering van de reservering van een voertuig, het verstrekken van gevraagde optionele extra's, ontvangst van een betaling, voorafgaande machtigingen en/of waarborgsommen, en het bieden van kortingen en aanbiedingen of voordelen) en voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen (bijv. onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en het afdwingen van onze wettelijke rechten). De informatie die we verzamelen kan omvatten:

 • naam;
 • e-mailadres (om u te contacteren);
 • thuisadres (voor Zipcar uitvoering of facturering);
 • gebruikersnamen, wachtwoorden en account-voorkeuren (om uw account te beheren);
 • details van de werkgever en bedrijfsadres (als u een lid bent van een Zipcar for Business-filiaal)
 • telefoonnummers waarop wij u kunnen bereiken;
 • geboortedatum (voor validering van de licentie en wettelijke vereisten);
 • geslacht (voor validering van de licentie)
 • betalingsgegevens zoals kredietkaart- of debetkaartgegevens (voor de verwerking van de betaling);
 • informatie van rijbewijzen en/of andere door de overheid uitgegeven identificaties (voor de validering van de licentie en wettelijke vereisten);
 • andere vorm van foto-ID zoals een paspoort of nationale identiteitskaart als uw rijbewijs geen foto bevat of als u op de foto niet herkenbaar bent;
 • foto van uzelf (voor validering van de licentie en wettelijke vereisten);
 • beroep (voor validering van de licentie en wettelijke vereisten);
 • fiscaal identificatienummer (voor validering van de licentie en wettelijke vereisten);
 • of u in het land bent geweest gedurende een bepaalde periode (voor validering van de licentie en wettelijke vereisten);
 • speciale lidmaatschaps-of couponcodes (als u een bijzondere aanbieding wil inlossen);
 • speciale verzoeken en voorkeuren, die kunnen omvatten:

 

 • uw voorkeuren inzake optionele extra's zoals vrijstellingen van schadevergoeding;
 • voorkeurs-Zipcar-pod locaties; en
 • andere informatie die nodig kan zijn om u een voertuig te verschaffen en/of diensten te verstrekken.

Als onderdeel van uw aanvraag of lidmaatschap, kunnen wij eveneens informatie verzamelen zoals uw rij-record van publieke instanties, of van derden.

Wanneer u ons meedeelt dat u een aangepast voertuig of een andere bestuurdershulp nodig hebt, zullen we die informatie gebruiken om u de gevraagde dienst te verlenen, wanneer u ons expliciet toestemming hebt gegeven om die informatie te gebruiken of: (1) het gebruik noodzakelijk is om uw essentiële belangen te beschermen in een noodgeval, dan wel de belangen van andere personen; (2) de desbetreffende informatie door u openbaar werd gemaakt; (3) het gebruik noodzakelijk is of te maken heeft met rechtsvorderingen of gerechtelijke procedures; of (4) het gebruik noodzakelijk is om redenen van wezenlijk openbaar belang - bijvoorbeeld, verkeersveiligheid.

In verband met uw lidmaatschap zullen wij verzamelen waar en wanneer u een voertuig hebt gezocht of opgehaald, waar en wanneer u het voertuig hebt teruggegeven, voorkeuren inzake verzekering of vrijstelling, benzineverbruik, aantal kilometers, historiek van ongevallen en andere informatie die verband houdt met een Zipcar en uw gebruik ervan. Deze informatie is nodig om u de door u in het kader van de lidmaatschapsovereenkomst gevraagde diensten te verstrekken, dan wel voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen (bijvoorbeeld voor de controle van het gebruik van onze vloot voertuigen).

Soms zullen we van u ontvangen persoonsgegevens combineren met andere gegevens die we van derden ontvangen hebben om u een meer op maat gesneden ervaring te bieden. Deze informatie kan uw naam, contactgegevens, reserveringsdetails en andere voor de reservering relevante informatie bevatten. Deze derde partijen omvatten:

•              Universiteiten als u een aangesloten account gebruikt ;

•              Uw werkgever of vennootschap als u een ondernemings-/vennootschapsaccount gebruikt;

•              Onze licentiehouders en onze filialen, om een Zipcar-lidmaatschapsaccount aan te maken of als u reserveert op een locatie die door onze filialen of licentiehouders wordt bediend voor reserveringen op een andere locatie die door ons wordt aangeboden; en

 • Politie en andere rechtshandhavingsinstanties als u gedurende uw reservering betrokken raakt bij een ongeval, of verlies, schade of diefstal van het voertuig lijdt, of als u boetes oploopt in verband met te hoge snelheid, parkeren, tolheffing of andere verkeersgerelateerde boetes, of wanneer u een verkeersmisdrijf pleegt gedurende de reservering.

Als u een ongeluk heeft, of tijdens uw reservering enig verlies, diefstal of schade aan het voertuig lijdt of het voertuig mechanisch defect raakt, zullen wij informatie verzamelen over een dergelijk incident, inclusief uw melding van het incident en eventuele rapporten van politie of andere derden, inclusief details van betrokkenen, samen met de aard van eventuele persoonlijke verwondingen en/of schade aan het voertuig en optionele extra's. We zullen deze informatie gebruiken om u diensten te verlenen (bijvoorbeeld in het kader van de lidmaatschapsovereenkomst en/of de voorwaarden van optionele extra's zoals de franchise-vrijstelling); voor onze legitieme bedrijfsbelangen (bijvoorbeeld bij het verhalen van de kosten van verlies of schade aan het voertuig); voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor ons (bijvoorbeeld het doen van een vereiste kennisgeving van het incident aan de relevante autoriteiten); en het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen die voortvloeien uit een dergelijk incident.

We verzamelen ook informatie over eventuele snelheids-, parkeer-, tol- of andere verkeersgerelateerde boetes die u oploopt of over verkeersovertredingen die u begaat tijdens uw reservering, wanneer deze door een rechtshandhavingsinstantie aan ons worden verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken voor de afhandeling van een dergelijke boete of een dergelijk misdrijf in overeenstemming met de voorwaarden van uw lidmaatschapsovereenkomst met ons.

Wanneer u ons belt of een sms stuurt (vanaf om het even welke telefoon), of een e-mail stuurt, kunnen wij de communicatie optekenen en controleren met het oog op controle, training of soortgelijke doeleinden.

Naast de hoger opgesomde doeleinden, gebruiken we de informatie om onze leden beter te begrijpen en om u relevante aanbiedingen te doen.

Wees ervan bewust dat, in bepaalde omstandigheden, wanneer u geen persoonsgegevens verstrekt die door ons zijn vereist, wij niet in staat zijn om de producten en diensten onder ons contract met u te voorzien of om een wettelijke verplichting na te komen die op ons rust. Bijvoorbeeld, wanneer u een voertuig reserveert bij ons, zullen wij gegevens vereisen zoals uw naam, adres, betalingsinformatie en rijbewijs. Indien u ons deze gegevens niet verstrekt, zijn wij niet in staat om u een voertuig te verstrekken. U zal worden verwittigd indien deze situatie ontstaat en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Wij kunnen op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissingen nemen in verband met u aangaande de validatie van details van een rijbewijs of andere identiteitscontroles. Indien u het niet eens bent met de beslissing, mag u ze betwisten door contact op te nemen met ons via de contactgegevens onderaan deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer .

Wanneer dit is toegelaten onder de lokale wetgeving kunnen Zipcars uitgerust zijn met Global Positioning System (GPS) vehicle telematica tracking technologie en anti-diefstal technologie die GPS gebruikt. GPS is een netwerk van satellieten waarmee wij de locatie (lengte-en breedtegraad) van Zipcars gedurende uw reservering zullen kunnen bepalen. Bovendien kunnen Zipcars eveneens uitgerust zijn met een on-board toestel dat de staat van het voertuig op elk moment kan controleren, inclusief de locatie ervan gedurende uw reservering. Deze informatie zou worden overgemaakt aan Zipcar en opgeslagen. Indien toepasselijk gebruikt Zipcar deze informatie voor een waaier van gerechtvaardigde belangen en eveneens in verband met de uitvoering van onze overeenkomst met u. Bijvoorbeeld, wij kunnen voertuig-of GPS-gegevens controleren en bewaren om u te helpen een voertuig dat u gereserveerd hebt te vinden, om u te assisteren met rijbaan assistentie, om verloren of gestolen Zipcars te lokaliseren.

Dankzij de telematicagegevens-trackingtechnologie kunnen we, indien gebruikt, het rijgedrag van leden bewaken om fraude te helpen verminderen of om te helpen in een ongeval. Daarnaast kan op anoniem en geaggregeerd niveau inzicht worden verkregen over het gebruik van Zipcar. We hebben een gerechtvaardigd belang op gebruik van de informatie op deze manier, en er bestaat een openbaar belang op het verantwoordelijke gebruik van voertuigen.

Zipcar kan toegang hebben tot videobewakingssystemen, alsook camera’s, wanneer aangegeven door bewegwijzering op de desbetreffende Zipcar-groepslocatie, waarmee activiteiten bij onze Zipcar-pods geregistreerd worden.

 

persoonlijke levenssfeer van kinderen

We vragen of verzamelen niet bewust individueel identificerende gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Als u jonger bent dat 16 jaar, mag u ons geen persoonsgegevens meedelen, noch inschrijven op diensten. Als u denkt dat wij persoonsgegevens hebben van of over een persoon onder de 16 jaar, gelieve ons dan te contacteren.

 

waar bewaren we de persoonsgegevens

 

Reserveringen

Aangezien we de mogelijkheid bieden om voertuigen te reserveren en van onze diensten gebruik te maken op verschillende plaatsen wereldwijd, zullen wij uw persoonsgegevens overmaken aan onze filialen en zelfstandige licentiehouders op deze locaties met het oog op de uitvoering van uw reservering en/of het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst. De precieze locatie waar uw persoonsgegevens zullen worden overgedragen, hangt af van de locatie van uw reservering.

Sommige landen naar waar uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen voor deze doeleinden en die gelegen zijn buiten de EU, hebben genieten niet van het adequaatheidsbesluit besluit inzake het beschermingsniveau, uitgegeven uitgevaardigd door de Europese Commissie betreffende de bescherming van persoonsgegevens in dat land. Meer informatie over deze specifieke landen is beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

Deze overdrachten worden ofwel gedaan omdat zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent, dan wel voor pre-contractuele maatregelen. Alternatief wordt het passende niveau van gegevensbescherming verzekerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die we hebben opgelegd aan de desbetreffende ontvanger. Een kopie van deze standaard gegevensbeschermingsclausules kan aangevraagd worden via onze Data Protection Officer op het in de Afdeling Contactgegevens vermelde adres.

Bedrijfsactiviteiten

Bovendien kan de bij u verzamelde informatie worden overgedragen aan en opgeslagen door IT-verkopers die namens ons opereren. We dragen eveneens informatie over aan een reeks aanbieders van bedrijfsapplicaties. Deze aanbieders zijn hoofdzakelijk gevestigd in de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten genieten niet van een door de Europese Commissie uitgegeven beslissing inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het passende niveau van gegevensbescherming wordt verzekerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die we hebben opgelegd aan deze derde partij. Een kopie ervan kan worden opgevraagd via onze Data Protection Officer op het in de Afdeling Contactgegevens vermelde adres.

Gelet op het wereldwijde karakter van onze bedrijfsactiviteiten, dragen wij eveneens informatie over binnen de vennootschappen van de Zipcar-groep, omdat de groep voor bepaalde activiteiten gezamenlijke IT-functionaliteiten gebruikt. Overdrachten van binnen de Europese Unie voor deze doeleinden gebeuren hoofdzakelijk naar de Verenigde Staten, maar overdrachten naar andere landen zijn ook mogelijk. De Verenigde Staten en vele andere landen buiten de Europese Unie genieten niet van een besluit inzake het passende karakter van het beschermingsniveau uitgegeven door de Europese Commissie betreffende de bescherming van persoonsgegevens in dat land. Het passende niveau van gegevensbescherming wordt verzekerd door standaard gegevensbeschermingsclausules die we hebben opgelegd aan de ontvanger. Een kopie ervan kan worden opgevraagd via onze Data Protection Officer op het in de Afdeling Contactgegevens vermelde adres.

 

hoe lang bewaren we uw gegevens

We bewaren uw gegevens zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Dat hangt af van factoren zoals de vraag of u reserveringen hebt voor het verleden of de toekomst of een account bij ons, dan wel of u hebt gereageerd op recente aanbiedingen. We zullen eveneens uw gegevens bewaren als dat noodzakelijk is ter voldoening aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

De criteria die we gebruiken om de bewaringsperiode te bepalen voor bepaalde categorieën van gegevens, zijn de volgende:

 • de tijd dat u lid bent van Zipcar;
 • hoe vaak u bij ons reserveert of wanneer de laatste reservering heeft plaatsgevonden;
 • of er contractuele of wettelijke verplichtingen bestaan op basis waarvan wij gegevens moeten aanhouden gedurende een bepaalde periode;
 • of er een wettelijke of financiële vordering loopt in verband met een reservering bij ons, of anderszins verband houdend met uw relatie met ons;
 • of toepasselijk recht, reglementen of regelgeving een bepaalde bewaringsperiode toestaan;
 • of de persoonsgegevens beschouwd worden als een bijzondere categorie persoonsgegevens, in welk geval doorgaans een kortere bewaringsperiode zou worden toegepast; en
 • wat de verwachting voor de bewaring was op het tijdstip waarop de gegevens ons werden verstrekt.

 

aan welke derden kunnen wij persoonsgegevens overdragen,

Behoudens zoals beschreven in deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer, deelt Zipcar geen persoonsgegevens met derden buiten de Zipcar-groep, tenzij dat noodzakelijk is om de Zipcar-dienst te verlenen, een door u gevraagde transactie uit te voeren, of in andere omstandigheden met uw toestemming.

We delen uw persoonsgegevens mee binnen de Zipcar-groep opdat wij u de beste dienstverlening kunnen bieden binnen de gehele groep. Zij zijn verplicht om de informatie te bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer.

Zipcar mag als volgt uw persoonsgegevens en voertuiggegevens delen met aangesloten en niet-aangesloten organisaties:

Derde ontvanger

Doelstelling van de mededeling

Wettelijke grondslag voor de verwerking

Uitgevers van credit cards om betaling van u te krijgen

 • De verwerking van betalingen en terugbetalingen;
 • Fraudecontrole;
 • De behandeling van de inning van de schulden.
 • Uitvoering van de Overeenkomst
 • Gerechtvaardigde belangen

 

IT-service providers, inclusief IT-platform providers en analytics service providers om uw overeenkomst uit te voeren en te begrijpen hoe u van onze diensten gebruik maakt, en om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren

 • Ondersteuning aan onze IT-systemen en infrastructuur;
 • Het verstrekken van onderhoudswerkzaamheden voor onze IT-systemen en infrastructuur;
 • Het verstrekken van data hosting en andere gegevensverwerkingsdiensten;
 • Het verstrekken van analytics diensten in verband met uw gebruik van onze website ter identificatie van technische problemen of problemen met de user-interface en/of verbeteringen in verband met de website
 • Gerechtvaardigde belangen

 

Zakelijke of universitaire accountmanager om u de voordelen te bieden van een ondernemings-of universiteitsprogramma en om te begrijpen hoe u van onze diensten gebruik maakt en om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren

Als u reserveert met een bedrijfslidmaatschap of een andere vergelijkbare account van een commerciële entiteit, kunnen we persoonsgegevens delen met de organisatie die de account beheert voor hun eigen doeleinden. We raden u aan hun privacybeleid of andere bekendmakingen aan u, te lezen voor meer informatie over hun privacypraktijken.

 • Uitvoering van de Overeenkomst
 • Gerechtvaardigde belangen

Uw werkgever of organisatie om u de voordelen te bieden van een ondernemings-of organisatieprogramma en om te begrijpen hoe u van onze diensten gebruik maakt en om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren

 • De controle van rijbewijzen of andere overheidsidentificaties.
 • Controle of u in aanmerking komt voor de betrokken account en kortingscodes;
 • Een verbinding maken met uw ondernemings-en commerciële accounts;
 • Uitvoering van de Overeenkomst
 • Gerechtvaardigde belangen

 

Zelfstandige licentiehouders/franchisenemers en netwerk providers om uw overeenkomst uit te voeren en te begrijpen hoe u van onze diensten gebruik maakt, en om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren

 • Uw reservering te doen en bevestigen;
 • Een verbinding te maken met uw ondernemings-en commerciële accounts;
 • helpen met navigatie-assistentie of reisplanning;
 • Bijstand verstrekken aan het lid;
 • Problemen met tol, verkeer of parkeren oplossen;
 • De verwerking van vorderingen in verband met ongevallen en/of letsel;
 • Het verlenen van hulp bij pech onderweg;
 • De rechten of het welzijn van ons, onze werknemers, leden of andere beschermen of verdedigen;
 • Controleren van chauffeurscriteria voor erkende chauffeurs.
 • Uitvoering van de Overeenkomst
 • Gerechtvaardigde belangen
 • Wettelijke verplichting
 • Toestemming

 

 

Overheids-, regelgevende en wetshandhavingsinstanties om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

 • Om uw rijbewijs te verifiëren en ervoor te zorgen dat u voldoet aan onze criteria voor veilige chauffeurs;
 • Zoals gevraagd door deze instanties als de openbaarmaking wettelijk vereist of toegestaan is;
 • Om actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, verkeersovertredingen of schendingen van de servicevoorwaarden;
 • Als we te goeder trouw geloven dat er een noodsituatie is die een bedreiging vormt voor de veiligheid van u of een andere persoon; en
 • Zoals anderszins vereist of toegestaan bij wet.
 • Wettelijke Vereiste

 

 • Gerechtvaardigde belangen

 

 

 

 

Verzekeringsmaatschappijen en schadebehandelaars met betrekking tot verzekeringsproducten die u in verband met uw reservering aanschaft

 • Verstrekking en onderhoud van het verzekeringsproduct dat u hebt aangevraagd;
 • Het beheer van vorderingen die worden ingesteld in het kader van de desbetreffende verzekeringspolis

 

 • Uitvoering van de Overeenkomst
 • Gerechtvaardigde belangen

 

We kunnen uw gegevens ook overdragen of overlaten aan derden als resultaat van, of in verband met een verkoop, fusie, consolidatie, wijziging in de zeggenschap, overdracht van activa, faillissement, reorganisatie, of vereffening. Als wij betrokken zijn bij de verdediging van een rechtsvordering, kan informatie die voor een dergelijke vordering relevant is worden bekendgemaakt aan derden als resultaat van, of in verband met de verband houdende gerechtelijke procedures.

In overeenstemming met de Afdeling Direct Marketing mogen wij uw gegevens delen met commerciële partners en promotionele partners (als u ons toestemming hebt gegeven voor het delen van dergelijke gegevens) om u informatie te sturen inzake producten en diensten die u zouden kunnen bevallen. Als u beslist dat u niet langer dergelijk promotiemateriaal en marketingberichten wenst te ontvangen, gelieve de Direct Marketing afdeling te raadplegen over hoe u zich kan uitschrijven.

Uw persoonsgegevens mogen gedeeld worden als ze anoniem gemaakt werden en geaggregeerd werden, omdat de gegevens in dergelijke omstandigheden geen persoonsgegevens meer zijn.

 

zelfstandige licentiehouders

Reserveringen voor bepaalde Zipcar-voertuigen kunnen worden beheerd door een zelfstandige derde licentiehouder die geen eigendom is van Zipcar of niet onder haar controle staat, en in deze gevallen geldt deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer  niet. Elke zelfstandige licentiehouder mag persoonsgegevens verzamelen en ze gebruiken voor zijn eigen doeleinden. Zipcar controleert niet het gebruik door de zelfstandige licentiehouder van de persoonsgegevens. De licentiehouder, en niet Zipcar, kan voor credit card-transacties credit card-gegevens verzamelen en verwerken en betaling ontvangen voor de Zipcar-diensten. In een dergelijk geval is de zelfstandige licentiehouder onderworpen aan de commerciële regels van de door hem geselecteerde verwerkers van de credit cards. Deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer  is niet van toepassing op de website van de zelfstandige licentiehouder. Deze licentiehouders kunnen eveneens gebruik maken van e-mail campagnes en andere methoden van werving via telefoon, elektronische en briefpost zonder onze toestemming of zonder dat wij kennis daarvan hebben en zij zijn als enige verantwoordelijk voor hun toestemming en methoden van identificatie en contactname met de bestemmelingen.

 

direct marketing

Zipcar mag de persoonsgegevens die u ons verstrekt gebruiken voor direct marketing, voor het verstrekken van updates; nieuwsbrieven; evenementen; aanbiedingen of andere mededelingen die u volgens ons kunnen interesseren. Wij zullen dat uitsluitend doen als wij uw toestemming gekregen hebben of als we anderszins een gerechtvaardigd belang hebben om dat te doen en dat mogen op grond van de toepasselijk wetgeving.

We mogen uw persoonsgegevens delen met derden om ons bij te staan bij onze marketing-en promotieprojecten, of voor het verzenden van marketingmededelingen.

Als u geen promotionele of marketing-e-mails, tekstberichten, post en andere vormen van communicatie meer wenst te ontvangen van Zipcar of onze promotiepartners, welke u zou kunnen ontvangen in overeenstemming met deze afdeling, kunt u zich het best op de volgende manieren uitschrijven:

•              Log in op uw account en actualiseer uw profiel.

•              Klik op “uitschrijven” onderaan de e-mail die we u hebben gestuurd.

•              Ga naar de Afdeling Contactgegevens om een e-mail te sturen aan uw vertegenwoordiger.

Als u ervoor kiest om geen promotionele berichten en marketingberichten meer te ontvangen, kunnen wij u nog altijd contacteren in verband met uw commerciële relatie met ons, zoals de status van uw account en actualiseringen van de activiteiten, enquête-verzoeken in verband met onze producten en diensten die wij hebben geleverd na uw reservering bij ons, bevestigingen van reserveringen of om te reageren op uw vragen of klachten, alsook soortgelijke mededelingen.

Als u uw account wilt sluiten, stoppen met zakendoen met Zipcar, of anderszins besluit dat u niet meer wenst dat Zipcar uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of meedeelt, neem dan contact op met de ledendienst in overeenstemming met de afdeling Contactgegevens.

Gelieve eveneens uw rechten na te lezen, zoals uiteengezet in de afdeling Uw Rechten.

 

cookies, adverteren en gepersonaliseerde inhoud

We gebruiken tools van derde partijen om de u op onze Site geafficheerde marketing relevanter en interessanter voor u te maken. Daartoe gebruiken we cookies, web beacons of soortgelijke technologieën om informatie te verzamelen over uw browsergedrag (raadpleeg onze Cookiekennisgeving aan het einde van deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer voor meer gedetailleerde informatie erover) en interesse-gebaseerde ads te bieden.

We gebruiken cookies die uw browser of toestel identificeren. Zij verzamelen en slaan informatie op wanneer u onze Site bezoekt over hoe u de Site gebruikt. Raadpleeg onze Cookiekennisgeving voor meer informatie over cookies, de soorten gebruikte cookies en hoe wij ze gebruiken.

Zipcar kan eveneens gebruik maken van derde ad netwerk providers en andere dienstverleners om te helpen aangepaste inhoud en aanbiedingen te verstrekken over verschillende platforms, inclusief het Internet of onze Sites. Deze providers gebruiken cookies, web beacons, of soortgelijke technologieën op uw computer om te helpen te presenteren, beter te targetten, en de efficiëntie van de inhoud en reclame te berekenen. Daarbij maken ze gebruik van de in de loop der tijd en over hun netwerken van webpagina's verzamelde gegevens om de kenmerken en voorkeuren van hun publiek te bepalen of voorspellen. We kunnen bepaalde niet-persoonlijke informatie over u delen (zoals leeftijd en postcode) met bepaalde ad-netwerk en service providers zodat zij meer relevante inhoud en reclame kunnen verstrekken via hun netwerken. Op het gebruik van cookies, web beacons, of soortgelijke technologieën door providers van inhoud en advertentienetwerken geldt hun eigen beleid inzake persoonlijke levenssfeer, niet het onze.

We kunnen analytic software, zoals Analytics, Google Analytics en andere gebruiken om beter de functionaliteit van onze software op onze websites en apps op uw toestel te begrijpen. Deze software-tools slaan technische gegevens, inclusief over uw toestel en gebruiksgegevens op, zoals hoe vaak u onze website of app gebruikt, welke functies u gebruikt of niet gebruikt in de website, app of welke pagina's u bezoekt op de website, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens, waar de app is gedownload en informatie over uw bezoek van de site, inclusief details van enkele van de URL-klikstream naar, via en van onze website. Bijkomende informatie over deze tools is uiteengezet in ons Cookiekennisgeving.

Onze Sites bevatten links naar andere websites of mobiele apps waarvan de praktijken inzake persoonlijke levenssfeer kunnen verschillen van deze van Zipcar. Als u persoonsgegevens overmaakt naar één van deze sites, valt uw informatie onder hun beleid inzake persoonlijke levenssfeer. We moedigen u aan om zorgvuldig de Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer  van een door u bezochte website of door u gebruikte mobiele app te lezen.

 

uw rechten begrijpen

U hebt bepaalde rechten in verband met uw persoonsgegevens. De beschikbaarheid van deze rechten en de manieren waarop u ze kunt uitoefenen worden hieronder meer in detail uiteengezet.

Een aantal van deze rechten zullen uitsluitend in bepaalde omstandigheden gelden. Als u deze rechten wilt uitoefenen, of ze bespreken, neem dan contact met ons via dpo@zipcar.com, of via één van de manieren die voorzien zijn in de afdeling Contactgegevens onderaan de Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer .

Toegang: u bent gerechtigd ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, en als we dat doen, kunt u toegang tot uw persoonsgegevens vragen. Op basis daarvan kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we aanhouden over u, alsook bepaalde andere informatie erover om te controleren of wij ze rechtmatig verwerken.

Correctie: u bent gerechtigd om te vragen dat onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij bewaren over u gecorrigeerd wordt.

Schrapping: u bent gerechtigd om ons te vragen dat persoonsgegevens over u worden gewist of verwijderd in bepaalde omstandigheden. Er zijn ook bepaalde uitzonderingen waarbij we een verzoek tot verwijdering kunnen weigeren, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens vereist zijn voor naleving van de wet of in verband met vorderingen.

Beperking: u hebt het recht om ons te vragen om de verwerking van sommige van persoonsgegevens over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

Doorgifte: u mag de doorgifte vragen van bepaalde persoonsgegevens aan een derde.  

Recht om post-overlijden richtsnoeren te bepalen: in specifiek voorzien onder uw lokale wetgeving, heeft u het recht om post-overlijden richtsnoeren te bepalen inzake de bewaring, schrapping, en bekendmaking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Bezwaar: wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen (of deze van een derde), kunt u bezwaar daartegen maken. Het kan echter zijn dat we het recht hebben om door te gaan met het verwerken van uw informatie op basis van onze gerechtvaardigde belangen of wanneer dit relevant is voor juridische vorderingen. U bent eveneens gerechtigd om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing-doeleinden.

Op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissingen: U kunt een geautomatiseerde over u genomen beslissing betwisten wanneer dat een wettelijk of soortgelijk significant effect heeft en u kunt vragen dat ze wordt heroverwogen.

Als u één deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via dpo@zipcar.com, of via één van de manieren die voorzien zijn in de afdeling Contactgegevens onderaan de Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer .

U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de Lidstaat van de Europese Unie waar u uw gebruikelijke woonplaats hebt, waar we gebaseerd zijn of waar een beweerde schending van wetgeving inzake Gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. In het VK kunt u een klacht indienen bij het Information Commissioner's Office (Tel: 0303 123 1113 or at www.ico.org.uk). In Frankrijk, kan u een klacht richten aan de Commission Nationale de l'Informatique et des  Libertés (Tel: +33 1 53 73 22 22 of via www.cnil.fr). In Spanje kan u een klacht richten aan de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit (Tel: +0034 90 1100099 of via www.agpd.es). In België kan u een klacht richten aan de Commissie voor de Bescherming van de Privacy (Tel: +32 (0) 2 274 48 00) of via www.privacycommission.be).

Zipcar verbindt er zich toe om u een redelijke en praktische toegang te bieden tot uw gegevens, zodat u onnauwkeurigheden kunt identificeren. Als u lid bent van Zipcar, kunt u de persoonsgegevens controleren en corrigeren door te klikken op de “my stuff”-knop en te surfen door de “mijn account”, “mijn reserveringen” en “mijn verklaringen”-pagina’s. Als u andere persoonsgegevens die in het bezit zijn van Zipcar wilt bekijken, verwijderen en/of corrigeren, kunt u ook op een van de onderstaande manieren contact met ons opnemen en wij zullen uw verzoek binnen 30 dagen (of eerder indien vereist door toepasselijke wetgeving) beantwoorden.

Neem contact met ons op als u een account wilt annuleren of wilt vragen dat wij uw gegevens niet meer gebruiken om onze diensten te verstrekken. Wij zullen uw gegevens bewaren en gebruiken indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze afspraken af te dwingen. We kunnen uw gegevens ook bewaren en gebruiken om u promotieaanbiedingen te doen (waar we het recht ertoe hebben), tenzij u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van dergelijke berichten.

 

welke beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om mijn persoonsgegevens te beschermen?

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw informatie beschermd is tegen niet-toegestaan gebruik, toegang, mededeling, wijziging, vernietiging of verlies. Voor financiële of betalingsinformatie gebruiken we firewalls en TLS-codering (Transport Layer Security). We nemen beveiliging uiterst serieus, maar omdat geen enkel systeem 100% veilig is, kunnen we de bescherming van uw persoonsgegevens niet volledig garanderen, net zomin als andere organisaties dat kunnen.

We vragen geen financiële of betalingsinformatie, zoals uw creditcardnummer, wachtwoord, rekeningnummer of pincode, in een e-mail, sms of in enig andere communicatie die wij u zenden. Gelieve altijd na te kijken of een website waarop u wordt gevraagd naar financiële of betalingsgegevens in verband met onze reserveringen of diensten, wordt beheerd door Zipcar-groep. Als u een verdacht verzoek ontvangt, mag u uw gegevens niet verstrekken en moet u dit melden door contact op te nemen met een van onze ledendienstenvertegenwoordigers, zoals uiteengezet in Verwerkingsverantwoordelijken en Contactgegevens per landen-afdeling.

U bent verantwoordelijk voor het veilig en beveiligd houden van het wachtwoord, de lidmaatschapsnummers en pincodes van uw account. Deel deze met niemand. Als er sprake is van ongeoorloofd gebruik of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw gegevens, moet u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen via de onderstaande contactgegevens van de ledendiensten.

 

hoe kan deze kennisgeving gewijzigd worden?

We kunnen deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer  op geregelde tijdstippen veranderen. Het is dus raadzaam om ze geregeld te controleren. Veranderingen aan deze Kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer  zullen op onze website aangekondigd worden via soortgelijke middelen foor een redelijke periode voorafgaand aan na de inwerkingtreding van de wijziging.

 

contactgegevens

Als u een reservering maakt of een lokale landversie van onze Sites in de volgende landen bezoekt, wordt de verwerkingsverantwoordelijke weergegeven in de onderstaande tabel.

U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer voor eventuele problemen of vragen die u hebt met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Zij handelen als Data Protection Officer in verband met alle verwerkingsverantwoordelijken die hieronder opgesomd zijn en kunnen gecontacteerd worden via:

E-mail: dpo@zipcar.com

Postadres: Data Protection Officer Zipcar

                               Avis Budget House, Park Road

                               Bracknell, RG12 2EW UK

Telefoon:+44 870 218 3830

Land

Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens

Contactgegevens

VK

Zipcar (UK) Ltd

Adres: Avis Budget House, Park Road, Bracknell, RG12 2EW, VS

E-mail: privacy@zipcar.co.uk

Telefoon: 0333 240 9000

Frankrijk

Zipcar France SAS

Adres: 99 Avenue Charles de Gaulle, 92200, Neuilly-sur-Seine, Frankrijk

E-mail: confidentiality@zipcar.fr

Telefoon: 09 87 67 50 67

Spanje

ZipcarCarsharing, S.A. ("Avancar")

Adres: Pallars 457, 08019 Barcelona, Spanje

Registratie-details:

Zipcar Carsharing S.A. ("Avancar")
Registro mercantil de Barcelona,
Volumen 36388, Folio 0083,
Página n.º 279168/B, Entrada I,
CIF A-63448237,
Calle Pallars 457, 08019 Barcelona.

Fiscale identificatie:
CIF A-63448237,

E-mail: privacidad@avancar.es – Spanish

E-mail: privacitat@avancar.es – Catalan

Telefoon:  900 818 070

Belgie

Zipcar Belgium BVBA

Adres: Kouterveldstraat 14, 1831 Diegem, België

E-mail: confidentialite@zipcar.be – Frans

privacy@zipcar.be – Engels

privacy@zipcar.be – Nederlands

Telefoon: 078 79 09 80

 

Het is van groot belang dat u deze kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer leest en begrijpt. Wij kunnen per e-mail, telefoon, sms of andere soortgelijke communicatiemiddelen contact opnemen met u in verband met deze kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer.

Deze kennisgeving inzake persoonlijke levenssfeer werd het laatst geactualiseerd op 23 mei 2018.

 

COOKIEKENNISGEVING

Deze Kennisgeving beschrijft hoe we cookies en gelijkaardige technologieën gebruiken op onze website en in onze mobiele apps.

Deze Kennisgeving inzake cookies werd het laatst geactualiseerd op 23 mei 2018.

Wij gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën zoals beschreven in deze Kennisgeving. Door in te stemmen met deze Kennisgeving inzake cookies, gaat u akkoord met de mogelijkheid om te worden onderscheiden van andere gebruikers van onze website en apps voor de doeleinden die hieronder beschreven zijn. Hierdoor kunnen we u een betere gebruikerservaring, inhoud op maat en advertenties gebaseerd op uw persoonlijke interesses aanbieden. Wij kunnen bijvoorbeeld belangrijke informatie herkennen en onthouden die u het u gemakkelijker zal maken om onze website en apps te gebruiken, zoals voorkeursinstellingen.

 

Wat zijn Cookies en gelijkaardige technologieën?

Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers dat we via uw browser opslaan op de harde schijf van je computer of mobiel toestel.

Er zijn drie grote voornaamste soorten cookies:

 • Sessiecookies: gericht op een bepaald bezoek en beperkt tot het sturen van sessie-identificeerders (willekeurige nummers gegenereerd door de server) opdat u niet al uw informatie opnieuw moet ingeven wanneer u een nieuwe pagina bezoekt of de pagina afsluit. Sessiecookies worden niet permanent bewaard op uw toestel en worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit;
 • Permanente cookies: registreren informatie over uw voorkeuren en worden opgeslagen in uw browser cache of op uw mobiel toestel;
 • Cookies van derden: geplaatst door iemand anders dan ons die gegevens kunnen verzamelen via verschillende websites en sessies.

We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Soort cookie

Doelstelling van de cookie

Strikt noodzakelijk

Deze cookies zijn noodzakelijk voor u om onze website en zijn functies te gebruiken. De verzamelde informatie heeft betrekking op de werking van de Website (bijvoorbeeld website scripttaal en beveiligingstokens) en stelt ons in staat om de dienst te verlenen waar u om heeft verzocht.

Functionaliteit

Deze cookies onthouden de keuzes die u heeft gemaakt, zoals het land vanaf waar u onze Website heeft bezocht, uw taal en eventuele wijzigingen die u heeft aangebracht aan de tekstgrootte of andere delen van de webpagina's die u kan aanpassen om uw gebruikservaring te verbeteren en om uw bezoeken meer op maat en aangenamer te maken. De informatie die deze cookies verzamelen, kan niet worden gebruikt om uw browse-activiteit op andere websites bij te houden.

Performantie/analytics

Deze cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers onze Website gebruiken, zoals welke pagina's u het vaakst bezoekt, of u eventuele foutmeldingen heeft ontvangen en hoe u op onze website terecht ben gekomen. Informatie verzameld door deze cookies wordt enkel gebruikt om uw gebruik van onze Website te verbeteren. Deze cookies worden soms geplaatst door derde leveranciers van webverkeer en analytics diensten. Wij gebruiken Google Analytics. Voor informatie over hoe Google uw informatie verwerkt en verzamelt en hoe u zich kan uitschrijven, gelieve de volgende link te raadplegen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Targeting of reclame

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag en uw hieruit afgeleide interesses om advertenties relevanter te maken voor u. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken, alsook om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden geplaatst door derde advertentie netwerken. Ze onthouden welke andere websites u bezoekt en deze informatie wordt gedeeld met derde organisaties, zoals adverteerders.

Sociale media

Deze cookies stellen gebruikers in staat om de inhoud van onze website te delen op sociale media zoals Facebook en Twitter. Wij hebben geen controle over deze cookies. Gelieve dan ook het respectievelijke privacybeleid van de aanbieders van sociale media te raadplegen voor de werking van hun cookies.

 

We kunnen ook op automatische wijze bepaalde informatie over uw interactie met onze Website of app verzamelen en opslaan, waaronder het IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/laatste pagina, besturingssysteem, datum- en tijdgegevens en gerelateerde gegevens.

U kunt een lijst met cookies bekijken die we gebruiken op de volgende relevante link:

 

U erkent dat waar we het gebruik van cookies door derden toelaten, we geen controle hebben over deze cookies en de gegenereerde gegevens. Gelieve het privacybeleid van de derde te raadplegen voor informatie over welke gegevens ze verzamelen en hoe ze deze gegevens gebruiken.

Google Analytics

Onze websites gebruiken de analytics dienst Google Analytics, welke wordt aangeboden door Google, Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en die toelaten om te analyseren hoe u het platform gebruikt. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van het platform zal worden overgedragen naar en bewaard worden door Google op servers in de Verenigde Staten. We hebben de zogenaamde "IP-anonimisering" geactiveerd, wat betekent dat uw IP-adres zal worden ingekort binnen de Europese Unie of binnen de Europese Economische Zone vooraleer het wordt doorgegeven aan de Verenigde Staten. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige (niet-ingekorte) IP-adres worden doorgegeven naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken met het doel om uw gebruik van het platform te evalueren, rapporten op te stellen over het gebruik van het platform en andere diensten aan te bieden gerelateerd aan het gebruik van het platform en het internet. Google bezorgt ons geen gegevens die we terug kunnen linken aan u. Uw ingekort IP-adres dat is doorgegeven aan Google zal niet in verband worden gebracht met andere data die Google bewaart. U kan weigeren om het gebruik van cookies te aanvaarden door dit aan te duiden in de instellingen van uw browser. U kan er ook voor opteren om niet gevolgd te worden door Google Analytics naar de toekomst toe door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren via volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cookies weigeren of verwijderen

De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Indien u echter cookies (of gelijkaardige technologieën) wilt weigeren of verwijderen, gelieve het hulp- en ondersteuningsgedeelte van uw browser te raadplegen voor instructies over hoe cookies te blokkeren en te verwijderen (bijvoorbeeld: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari). Gelieve op te merken dat het mogelijk is dat u niet alle functies van onze website zal kunnen gebruiken, inclusief gepersonaliseerde functies, als u cookies verwijdert of weigert.

Gelieve de websites van de Network Advertising Initiative en de Digital Advertising Alliance te raadplegen voor meer informatie.

Als u een inwoner bent van de Europese Unie:

Voor meer informatie over het beheer van cookies, gelieve www.youronlinechoices.eu te raadplegen waar verdere informatie over gedragsgerichte reclame en online privacy te vinden is.

Wijzigingen aan onze Kennisgeving inzake cookies

Deze Kennisgeving inzake cookies kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Als we iets belangrijks veranderen aan deze Cookie Notice, zullen we u via een kennisgeving op de website waarschuwen voor een redelijke tijdsduur voorafgaand aan en volgend op de wijziging. U kunt ook de Cookie Notice bekijken door onze website te bezoeken.